Algorytmy: ciągi liczb. Schematy blokowe algorytmów

Ciągi w algorytmach. Przykłady schematów blokowych

Przykład 1
Dany jest ciąg liczb o nieznanej długości. Ostatnia liczba w ciągu równa się zero. Oblicz sumę elementów tego ciągu.
Schemat blokowy algorytmu suma ciągu liczb
Schemat blokowy algorytmu


Przykład 2
Oblicz sumę n - kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza z liczb wprowadzona z klawiatury i równa się b.Przykład 3
Dany jest ciąg n-elementowy. Elementy tego ciągu są różne. Wskaż największy element ciągu.Zadanie
Dany jest ciąg liczb o nieznanej długości. Ostatnia liczba w ciągu równa się zero. Oblicz średnią arytmetyczną elementów ciągu.

Rozwiązanie: schemat blokowy algorytmu