Rodzaje algorytmów

Rodzaje algorytmów

  • Algorytmy liniowe, czyli  algorytmy sekwencyjne
  • Algorytmy warunkowe, czyli algorytmy z rozgałęzieniami
  • Algorytmy interacyjne, czyli algorytmy z pętlą

Algorytm liniowy, czyli inaczej algorytm sekwencyjny


Algorytm sekwencyjny to algorytm, w którym kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama i niezależna od wartości danych wejściowych.


Algorytm warunkowy. Algorytm z rozgałęzieniem


....