Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać.

Specyfikacja algorytmu

Specyfikacja algorytmu [specyfikacja problemu algorytmicznego] to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych [dane] i danych wyjściowych [wynik].


Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków
Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta.
Wynik: P - pole trójkąta o bokach o długości a, b,c.

Problem: Obliczanie potęgi liczby naturalnej o wykładniku naturalnym.
Dane: 
a - liczba naturalna, podstawa potęgi
b - liczba naturalna, wykładnik potęgi
Wynik:
w - liczba naturalna, wartość a do potęgi b

Problem: Obliczanie średniej arytmetycznej dwóch liczb rzeczywistych.
Dane: 
a - liczba rzeczywista
b - liczba rzeczywista
Wynik:
sr - liczba rzeczywista, średnia liczb a, b

Problem: Obliczanie wartości wielomianu: Schemat Hornera
Dane wejściowe:
n - nieujemna liczba całkowita - stopień wielomianu
a0, a1, a2, ....,an - n+1 współczynników wielomianu
z - wartość argumentu
Dane wyjściowe:
Wartość wielomianu stopnia n dla wartości argumentu x=z

Problem: Obliczanie wartości bezwzględnej (modułu) danej liczby całkowitej.
Dane:
a - wprowadzana liczba całkowita;
Wynik:
M - obliczana wartość bezwzględna.